Đăng nhập/Tạo tài khoản
  • 1
    Đăng nhập/Tạo tài khoản
  • 2
    Thông tin công ty, đơn vị tuyển dụng
  • 3
    Xem lại & đăng việc làm cần tuyển dụng

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN (ULIS-SSC)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 304 – Nhà A1 – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQHHN
Email: ulis.hotrosinhvien@gmail.com
Hotline: 0961.885.535
Facebook: https://www.facebook.com/ulis.SSC/