Tổ chức pháp nhân khai thác nhân lực Hải ngoại 630 lượt xem

Theo dõi

Tổ chức pháp nhân khai thác nhân lực Hải ngoại có 1 việc làm cần tuyển dụng

Tổ chức pháp nhân khai thác nhân lực Hải ngoại

Thông tin công ty

Giới thiệu đơn vị tuyển dụng

Contact Us

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN (ULIS-SSC)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 304 – Nhà A1 – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQHHN
Email: ulis.hotrosinhvien@gmail.com
Hotline: 0961.885.535
Facebook: https://www.facebook.com/ulis.SSC/